Atrium
Kontakt
Kępno
home company profile services partners contacts
BIURO RACHUNKOWE ATRIUM , zaprasza do zapoznania się z ofertą usług księgowo finansowych.Nasze biuro specjalizuje się w obsłudze małych i dużych firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.
Biuro Rachunkowe Atrium prowadzi swoją działaność na podstawie certyfikatu księgowego udzielonego
przez Ministra Finansów!

Podstawa uzyskania certyfikatu

Certyfikat księgowy który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku wyższym ekonomicznym o specjalności rachunkowość i udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości
  • Udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
  • Posiadają co najmniej wykształcenie średnie, udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości oraz z wynikiem pozytywnym zdały egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy

Za praktykę w księgowości uznaje się prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapis zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

 

 

 
         
   
  Powrót na stronę główną    
 
 
 
Urząd Skarbowy | Biuro Rachunkowe Kępno | Firmy | Praca | Meble | Kontakt